herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Uchwała Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Kutno z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz za usługi pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz gminy