herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Uchwała Nr XXXIV/198/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Byszewie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Byszewie i Gimnazjum w Byszewie w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Byszewie.