herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Uchwała Nr XXXIV/202/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przeznaczenia mienia, przekazania środków pienieżnych oraz przejęcia należności i zobowiązań zespołów szkoł prowadzonych przez Gmine, Kutno w związku z dostosowaniem sieci szkoł do nowego ustroju szkolnego.