herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Uchwała Nr XLV/256/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz dla nauczycieli, pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno