Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-06-01 13:22
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-05-20 08:18
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno Gmina Kutno" 2020-03-05 09:07
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku obory wraz z infrastrukturą - KATALOG -
katalog Postanowienie nr OŚ.6220.7.2019 z dnia 22.08.2019 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej - KATALOG -
dokument Postanowienie nr OŚ.6220.7.2019 z dnia 22.08.2019 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej 2019-08-22 13:47
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika paliw o objętości 30m3 wraz z fundamentem - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - obudowy otworu geologicznego umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędu na działce ewidencyjnej nr 133 - KATALOG -
dokument Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych 2019-06-17 08:39
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Kutno-Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej Kutno Kotliska - KATALOG -
katalog Brzebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowościach nowa wieś - Nagodów gmina Kutno - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 KV relacji Kutno - Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 Kutno-Kotliska - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia od km 0+000do 7+793 na długości 7,793 km - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku Gołębiew, powiat kutnowski województwo łódzkie - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do pól w miejscowosci Nowa Wieś, gm. Kutno. - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gołębiewek Nowy, gmina Kutno - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejących stawów wodnych ziemnych w obrębie działek nr ew. 215/2 i 215/3 w miejscowości Gołębiewek Nowy, obręb Gołębiewek, gm. Kutno. - KATALOG -
katalog postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego tuczu brojlerów kurzych na fermie brojlerów kurzych oraz gęsi w miejscowości Głogowiec 7, gm. Kutno, działka o nr ew. 75. - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do pól wmiejscowości Leszczynek gmina Kutno - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 102220E w miejscowości Woźniaków gm Kutno - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia wodnego (zbiornika wodnego-stawu) z przebudową sieci drenarskiej w postaci częściowej likwidacji na potrzeby gospodarstwa położonego w miejscowości Grabków, obręb geodezyjny Leszczynek na działce o nr ew. 45/3, gm. Kutno. - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku magazynowego o malarnię farbami proszkowymi i farbami ciekłymi oraz o łącznik pomiędzy w/w budynkiem magazynowym a istniejącą częścią socjalną w budynku po dawnej hurtowni budowlanej wraz ze zmianą sposobu użytkowania, działka o nr ewidencyjnym 1/19, 1/26, 2, obręb Piwki, gm. Kutno. - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Gołębiew Stary i Gołębiew Nowy, gmina Kutno, na działkach o nr ewidencyjnych 102, 111, 128, 145 w obrębie Gołębiew, gmina Kutno. - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie projektowanego budynku mieszkalno- usługowego ? usługi w zakresie napraw pojazdów samochodowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewidencyjnych 106/13 i 106/18 w miejscowości Florek, gmina Kutno. - KATALOG -
dokument postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu prac utrzymaniowych na rzece Głogowiance położonej na terenie m. Kutno, gm. Kutno, gm. Strzelce związanych z wykoszeniem porostów ze skarp rzeki, wycinki krzaków wraz z usunięciem namułu z dna rzeki. 2012-12-10 15:00
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego stawu wodnego ziemnego w obrębie działek nr ew.53/1 i 50 w miejscowości Marianki 23, gm. Kutno. - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze "Kutno-Żychlin" zmiana koncesji nr 2/2007/p z dnia 23 marca 2007r. - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu innowacyjnej technologii do produkcji wyrobów chemii budowlanej , na działce o nr ewidencyjnym 50/4 w Nowej Wsi, gm. Kutno. - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i modernizacji stacji paliw w obrębie jednej działki o nr ewidencyjnym 56/4 w miejscowości Żurawieniec, gm. Kutno. - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych AKO-AREK w Gołębiewie Nowym 95, pow. Kutno, gm. Kutno o dobudowę segmentu budowlanego o pow. 300m2 w ramach procesu usługowego przetwarzania produktów PU na bazie elastomerów dla wyposażenia sprzętu i maszyn rolniczych bez stosowania technicznej obsługi rolnictwa - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o trzeci kurnik istniejącej fermy drobiu w miejscowości Gołębiew Nowy 58 gm. Kutno (dz. nr 327) - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie o trzeci kurnik fermy drobiu zlokalizowanej w Gołębiewie Nowym 58, gmina Kutno - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kabiny do lakierowania elementów pojazdów mechanicznych oraz zmianie przeznaczenia części budynku mieszkalnego na działce nr ewidencyjny 100 w miejscowości Gołębiewek, gm. Kutno. - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m3/h na działce o nr ewidencyjnym 39 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Kutno. - KATALOG -
katalog Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na melioracji gruntów ornych na działkach o numerach ewidencyjnych 52, 53, obręb Żurawieniec, gmina Kutno, o powierzchni 6,63 ha. - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Kutno-Kuczków, dz. nr ewidencyjny 47 - obręb Sieciechów, gm. Kutno. - KATALOG -
katalog Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na budowę warsztatu naprawy maszyn i urządzeń rolniczych z wyłączeniem silników, mieszczącego się na działce nr 75/1 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Kutno. - KATALOG -
dokument Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Leszno, gm. Kutno. 2020-01-31 15:26