herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z wyborów 2017-06-27 11:39
Informacja dotycząca spisu wyborców 2017-05-29 14:35
Uchwal Nr 4/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w kutnie z dnia 26 maja 2017 r. w sprawiepowołania OKW 2017-05-29 14:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Kutno z dnia 15 maja 2017r. o numerze, granicach obwodu głosowania 2017-05-16 13:51
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie z dnia 16 maja 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kutno zarządzonych na dzień 18 czerwca 2017 r. 2017-05-16 13:50
Uchwała Nr 3/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kutno zarządzonych na dzień 18 czerwca 2017r. 2017-05-12 12:25
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Wójtów, Burmistrzów I Prezydentów Miast 2017-05-10 14:46
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz Wójtów, Burmistrzów I Prezydentów Miast 2017-05-10 14:44
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego 2017-05-10 14:41
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kutno zarządzonych na dzień 18 czerwca 2017 r. 2017-05-10 14:38
Informacja Gminnej komisji Wyborczej dotycząca składu kommisji 2017-05-04 07:26
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie 2017-04-24 14:06
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SKIERNIEWICACH z dnia 11 kwietnia 2017 r. o dodatkowym zgłaszaniu kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kutno zarządzonych na dzień 18 czerwca 2017r. 2017-04-12 09:36
Druk zgłoszenia kandydata na członka Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie 2017-04-12 09:37
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KUTNO z dnia 3 kwietnia 2017r. o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kutno zarządzonych na dzień 18 czerwca 2017r. oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie. 2017-04-03 14:19
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 28 marca 2017 r. o zgłaszaniu przez komitety wyborcze kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie 2017-03-30 09:45
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 28 marca 2017 r. o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kutno w okręgu wyborczym Nr 11 zarządzonych na dzień 18 czerwca 2017 r. 2017-03-30 09:44
ZARZĄDZENIE Nr 61/2017 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kutno 2017-03-30 09:42
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 14 marca 2017 r. 2017-03-15 10:32