herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego 2018-10-29 13:36
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego 2018-10-29 13:35
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 w gminie Kutno 2018-10-15 12:25
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie 2018-10-12 15:01
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 5 w gminie Kutno 2018-10-11 12:09
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 4 w gminie Kutno 2018-10-11 12:09
Zmiana w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w gminie Kutno 2018-10-09 13:58
Informacja dla członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kutno 2018-10-08 08:43
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Kutno 2018-10-02 10:35
komunikat Wójta Gminy Kutno o sporządzeniu spisu wyborców 2018-10-02 10:33
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 24 września 2018 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń 2018-09-25 08:07
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lodzi II z dnia 14 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie 2018-09-19 08:48
Postanowienie Komisarza Wyborczego w łodzi II z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie 2018-09-19 08:48
Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi.pdf 2018-09-13 12:40
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie z dnia 12 września 2018r. dotycząca składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie 2018-09-13 08:14
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kutnie 2018-09-12 10:42
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-12 10:41
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego 2018-09-10 08:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Kutno z dnia 20 sierpnia 2018r. 2018-08-23 09:59
Zgodna na przyjecie pelnomocnictwa do głosowania 2018-08-17 14:57
Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego 2018-08-17 14:56
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-17 14:54
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 2018-08-17 14:54
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-17 14:53
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-17 14:52
Wykaz tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Kutno, na których można umieszczać urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz plakaty i hasła wyborcze 2018-08-16 14:13
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego 2018-07-05 13:35
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego 2018-03-13 14:07
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych 2018-03-13 14:07
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 2018-03-13 14:06
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych 2018-03-13 14:06
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 13 marca 2018 r. o zmianach zasad dokonywania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi 2018-03-13 14:05
Liczba urzędników wyborczych 2018-03-13 14:04
Wyjaśnienia dla kandydatów na urzędników wyborczych 2018-02-28 10:05
Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach 2018-02-26 14:05