Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE - dożywianie dzieci 2010

Załącznik Nr 2 do regulaminu udzielania
zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 14 tyś euro.
.............................................
pieczęć zamawiającego


ZAPYTANIE  OFERTOWE


W związku z art 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz U  z 2006r nr 164, poz. 1163 z późń. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych.

1. Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Witosa 1 tel. 024/355-70-36
2. Przedmiot zamówienia : przygotowanie i dowóz obiadów do szkół
3. Termin realizacji zamówienia dni nauki szkolnej w  2010 roku
4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
5. Inne istotne warunki zamówienia  przygotowanie i dowóz obiadów do szkół podstawowych w Byszewie, Strzegocinie, Gołębiewku i gimnazjów w Byszewie i Gołębiewku w sumie około 80 posiłków dziennie.
6. Sposób przygotowania oferty .
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku “OFERTA” ( zał. Nr 2 ).
Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.   W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis “Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkole”
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok 12 , pocztą , pocztą elektroniczną na adres gopskutno@poczta.onet.pl lub faksem pod nr 024/355-70-21 .
7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę złożyć do dnia 29.12.2009 roku godz. 10ºº


..............................................................
( data, podpis osoby prowadzącej sprawę)


Załącznik Nr 3 do regulaminu udzielania
zamówień publicznych, których wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych polskich
równowartości kwoty 14 tyś euro.
.............................................
pieczątka oferenta                          
dnia ....................................


OFERTA


                        Do
                        nazwa jednostki

Odpowiadając na skierowanie do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz U z 2006 r nr 164, poz. 1163 z późń. zmianami), a dotyczącego:
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

            (wpisać przedmiot zamówienia)

składamy ofertę następującej treści :

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ....................................................................... .zł.
    Obowiązujący podatek VAT ...... %  ............................................................................................ zł.
    Cena brutto ................................................................................................................................... zł.
    Słownie : ...........................................................................................................................................
    ............................................................................................................................................................
    w tym ( dotyczy robót budowlanych ) :
    stawka roboczogodziny kosztorysowej netto .................. zł./ r-g,
    narzut kosztów pośrednich (Kp) ........................   ......% od R i S ,
    narzut kosztów zysku ( Z ) ....................  .......% od R+Kp(R), S+ Kp (S)

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP ............................................
..................................................
podpis osoby upoważnionej 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie.pdf 2009-12-17 14:34:52 82,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 17-12-2009 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 17-12-2009 14:41