Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przygotowanie i dowóz obiadów do szkół w 2011 roku.

Załącznik Nr 2 do regulaminu udzielania

zamówień publicznych, których wartość nie

przekracza wyrażonej w złotych polskich

równowartości kwoty 14 tyś euro.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Witosa 1

99-300 Kutno

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z art 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz U z 2006r nr 164, poz. 1163 z późń. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

 

1. Zamawiający Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie ul. Witosa 1 tel. 024/355-70-36

 

2. Przedmiot zamówienia : przygotowanie i dowóz obiadów do szkół

3. Termin realizacji zamówienia dni nauki szkolnej w 2011 roku

4. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

5. Inne istotne warunki zamówienia przygotowanie i dowóz obiadów do szkół na terenie gminy Kutno w Byszewie, Strzegocinie, Gołębiewku w sumie około 80 posiłków dziennie.

6. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku “OFERTA” ( zał. Nr 3 ).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis “Zapytanie ofertowe na dożywianie dzieci w szkole”

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w pok 12 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kutnie 99-300, ul. Witosa 1 , pocztą , pocztą elektroniczną na adres gopskutno@poczta.onet.pl lub faksem pod nr 024/355-70-36 .

 

7. Termin złożenia oferty

 

Ofertę złożyć do dnia 08.12.2010 roku do godz. 10ºº

 

 

 

Joanna Przybylska

pracownik socjalny

26.11.2010r

 


 

Załącznik Nr 3 do regulaminu udzielania

zamówień publicznych, których wartość nie

przekracza wyrażonej w złotych polskich

równowartości kwoty 14 tyś euro.

.............................................

pieczątka oferenta                                                                                               dnia ....................................

 

 

OFERTA

 

                                            Do

                                                                  nazwa jednostki

 

Odpowiadając na skierowanie do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz U z 2006 r nr 164, poz. 1163 z późń. zmianami), a dotyczącego :

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(wpisać przedmiot zamówienia)

 

składamy ofertę następującej treści :

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto ....................................................................... .zł.

Obowiązujący podatek VAT ...... % ............................................................................................ zł.

Cena brutto ................................................................................................................................... zł.

Słownie : ...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

w tym ( dotyczy robót budowlanych ) :

stawka roboczogodziny kosztorysowej netto .................. zł./ r-g,

narzut kosztów pośrednich (Kp) ........................ ......% od R i S ,

narzut kosztów zysku ( Z ) .................... .......% od R+Kp(R), S+ Kp (S)

 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki

 

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP ............................................

 

 

 

..................................................

podpis osoby upoważnionej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 zapytanie_ofertowe.pdf 2010-11-26 12:45:36 101,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 26-11-2010 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 26-11-2010 12:45