herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kadencja 2018-2023 Piotr Kondracki 2018-11-27 11:44:28
Piotr Kondracki 2018-11-26 10:25:26
Wykaz stanowisk Piotr Kondracki 2018-11-26 10:24:51
Protokół nr XLIX z dnia 30 października 2018 Piotr Kondracki 2018-11-26 08:28:08
Protokół nr XLVIII z dnia 10 października 2018 Piotr Kondracki 2018-11-26 08:27:21
Protokół nr XLVII z dnia 28 września 2018 Piotr Kondracki 2018-11-26 08:26:34
Protokół nr XLVI z dnia 28 sierpnia 2018 Piotr Kondracki 2018-11-26 08:25:35
Plan polowań Wojskowe Koło Łowieckie nr 420 Słowik w Łodzi Piotr Kondracki 2018-11-23 13:17:31
Plan polowań Koło Łowieckie Dzik Piotr Kondracki 2018-11-23 13:17:22
Plan polowań Wojskowe Koło Łowieckie nr 420 Słowik w Łodzi Piotr Kondracki 2018-11-23 13:16:41
Plan polowań Piotr Kondracki 2018-11-23 13:11:43
Piotr Kondracki 2018-11-23 08:24:15
Dane teleadresowe Piotr Kondracki 2018-11-23 08:23:39
Decyzja PPIS Kutno z dnia 21-11-2018 Piotr Kondracki 2018-11-21 22:52:03
Uchwała Nr XLIX/285/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/223/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2018-2021 Piotr Kondracki 2018-11-20 13:31:48
Uchwała Nr XLIX/284/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-11-20 13:31:38
Uchwała Nr XLIX/283/2018Rady Gminy Kutno 2 dnia 30 października 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kutno w 2018 roku Piotr Kondracki 2018-11-20 13:31:28
Uchwała Nr XLIX/282/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Kutno na lata 2019-2022. Piotr Kondracki 2018-11-20 13:31:17
Uchwała Nr XLIX/281/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 roku w sprawie dokonania zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Kutno na lata 2018-2021. Piotr Kondracki 2018-11-20 13:31:06
Uchwała Nr XLIX/280/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2018-11-20 13:30:54
Uchwała Nr XLIX/279/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok Piotr Kondracki 2018-11-20 13:30:44
Uchwała Nr XLIX/278/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2019 rok Piotr Kondracki 2018-11-20 13:30:34
Uchwała Nr XLIX/277/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok Piotr Kondracki 2018-11-20 13:30:18
Sesja XLIX w dniu 30 października 2018 Piotr Kondracki 2018-11-20 13:19:10
Sesja XLIX w dniu 30 października 2018 Piotr Kondracki 2018-11-20 13:18:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Kutno z dnia 19 listopada 2018 roku Piotr Kondracki 2018-11-20 13:17:43
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 października 2018 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w 2018 roku Piotr Kondracki 2018-10-31 12:53:00
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 października 2018 roku o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, uczestników i wskaźniku zwiększającym dla szkół podstawowych i gimnazjów, nie będących szkołami specjalnymi Piotr Kondracki 2018-10-31 12:52:32
Sprostowanie INFORMACJI Wójta Gminy Kutno z dnia 27 kwietnia 2018 roku o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, uczestników i wskaźniku zwiększającym dla szkół podstawowych i gimnazjów, nie będących szkołami specjalnymi Piotr Kondracki 2018-10-31 12:51:15
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego Piotr Kondracki 2018-10-29 13:36:07
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego Piotr Kondracki 2018-10-29 13:35:51
UCHWAŁA Nr 111/207/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 września 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kutno za l półrocze 2018 roku Piotr Kondracki 2018-10-29 09:02:47
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kutno za I półrocze 2018 roku Piotr Kondracki 2018-10-29 09:00:51
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 października 2018 Piotr Kondracki 2018-10-29 08:56:55
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kutno w 2018 roku. Piotr Kondracki 2018-10-25 11:42:43
RB-Z za III kw 2018 Piotr Kondracki 2018-10-25 11:39:51
RB-NDS za III kw 2018 Piotr Kondracki 2018-10-25 11:39:31
RB-28s za III kw 2018 Piotr Kondracki 2018-10-25 11:39:14
RB-27s za III kw 2018 Piotr Kondracki 2018-10-25 11:38:44
Decyzja PPIS Kutno z dnia 10-10-2018 Piotr Kondracki 2018-10-21 21:54:56