herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
obwieszczenie Piotr Kondracki 2018-05-29 11:35:17
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 24 maj a 2018 roku w sprawie wykonania prawa pierwokupu działki o nr 72 położonej w obrębie Bielawki, gm. Kutno. Piotr Kondracki 2018-05-29 11:31:14
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Gołębiewku Piotr Kondracki 2018-05-29 11:31:04
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie Piotr Kondracki 2018-05-29 11:30:55
Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną Piotr Kondracki 2018-05-29 11:30:06
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-05-29 11:29:57
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-05-29 11:29:47
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-05-29 11:29:35
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 25 kwietnia 2018r w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: ?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego", w zakresie wykonania: Zadanie l - Infrastruktura turystyczna. Piotr Kondracki 2018-05-29 11:29:26
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie odnawialnych źródeł energii na budynku szkoły na rzecz szkoły Podstawowej we Wroczynach . Piotr Kondracki 2018-05-29 11:29:16
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie odnawialnych źródeł energii na budynku szkoły na rzecz szkoły Podstawowej w Strzegocinie . Piotr Kondracki 2018-05-29 11:29:03
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie odnawialnych źródeł energii na budynku szkoły na rzecz szkoły Podstawowej w Byszewie . Piotr Kondracki 2018-05-29 11:28:48
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie odnawialnych źródeł energii na budynku szkoły na rzecz szkoły Podstawowej w Gołębiewku Nowym . Piotr Kondracki 2018-05-29 10:22:31
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-05-29 10:22:20
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-05-29 10:22:09
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku Piotr Kondracki 2018-05-29 10:21:38
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-05-29 10:21:16
Umowa nr 1 Piotr Kondracki 2018-05-29 10:20:53
Umowa nr 2 Piotr Kondracki 2018-05-29 10:01:36
Umowa nr 27 Piotr Kondracki 2018-05-29 10:01:01
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Piotr Kondracki 2018-05-28 13:15:12
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Piotr Kondracki 2018-05-28 13:14:02
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Piotr Kondracki 2018-05-28 13:07:39
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Piotr Kondracki 2018-05-28 13:04:15
Informacja dla Klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych Piotr Kondracki 2018-05-25 09:09:38
Inspektor Ochrony Danych Piotr Kondracki 2018-05-25 09:06:17
Informacja dla Klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych Piotr Kondracki 2018-05-25 09:05:32
Inspektor Ochrony Danych Piotr Kondracki 2018-05-25 08:54:34
Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca ochrony danych osobowych. Piotr Kondracki 2018-05-25 08:52:04
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY KUTNO Piotr Kondracki 2018-05-25 08:52:03
Zawiadomienie o sesji w dniu 30 maja 2018 Piotr Kondracki 2018-05-22 11:43:12
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-05-18 11:06:01
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-05-18 11:05:13
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-05-18 11:05:11
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-05-18 10:18:09
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-05-18 10:13:49
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego w zakresie wykonania Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 Piotr Kondracki 2018-05-18 07:36:04
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego? w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Infrastruktura turystyczna Piotr Kondracki 2018-05-18 07:34:56
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego w zakresie wykonania Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2 Piotr Kondracki 2018-05-17 15:17:13
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego? w zakresie wykonania Zadania nr 1 - Infrastruktura turystyczna Piotr Kondracki 2018-05-17 15:16:09