herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zgodna na przyjecie pelnomocnictwa do głosowania Piotr Kondracki 2018-08-17 14:57:31
Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Piotr Kondracki 2018-08-17 14:56:37
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Kondracki 2018-08-17 14:54:25
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Piotr Kondracki 2018-08-17 14:54:02
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Kondracki 2018-08-17 14:53:29
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Kondracki 2018-08-17 14:52:49
Wykaz tablic ogłoszeniowych na terenie Gminy Kutno, na których można umieszczać urzędowe obwieszczenia wyborcze oraz plakaty i hasła wyborcze Piotr Kondracki 2018-08-16 14:13:41
Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota/psa w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno na rok 2018 Piotr Kondracki 2018-08-13 12:17:44
RB-Z za II kw 2018 Piotr Kondracki 2018-08-13 11:24:44
RB-NDS za II kw 2018 Piotr Kondracki 2018-08-13 11:24:28
RB-28s za II kw 2018 Piotr Kondracki 2018-08-13 11:24:04
RB-27s za II kw 2018 Piotr Kondracki 2018-08-13 11:23:46
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-08-07 13:41:06
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-08-07 13:40:18
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-08-06 08:40:13
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-08-06 08:40:04
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Kutno Piotr Kondracki 2018-08-06 08:34:17
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Byszewie w Gminie Kutno. Piotr Kondracki 2018-08-06 08:34:06
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Woźniaków, gm. Kutno . Piotr Kondracki 2018-08-06 08:33:52
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Ośrodka Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. Piotr Kondracki 2018-08-06 08:33:41
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kutno . Piotr Kondracki 2018-08-06 08:33:30
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2018-2021 Piotr Kondracki 2018-08-06 08:33:14
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2018-08-06 08:33:03
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia Dobry start. Piotr Kondracki 2018-08-06 08:32:53
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-08-06 08:32:41
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji zdrowotnej do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną Piotr Kondracki 2018-08-06 08:32:22
Bryła Jerzy Piotr Kondracki 2018-08-01 11:19:34
Protokół nr XLV z dnia 27 czerwca 2018 Piotr Kondracki 2018-08-01 08:29:38
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-31 13:10:43
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Piotr Kondracki 2018-07-26 07:36:21
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Piotr Kondracki 2018-07-26 07:36:05
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-07-25 14:53:35
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-24 11:00:13
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Kutno za okres II półrocza 2017 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2018-07-23 15:11:17
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Kutno za okres I półrocza 2018 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2018-07-23 15:11:16
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Kutno za okres I półrocza 2018 Piotr Kondracki 2018-07-23 15:10:56
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Kutno za okres I półrocza 2018 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2018-07-23 15:10:45
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Kutno za okres I półrocza 2018 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2018-07-23 15:09:03
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-19 10:22:42
Inspektor Ochrony Danych Piotr Kondracki 2018-07-19 08:49:29