Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kutno

Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kutno, Regon: 611015744

Siedziba: 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1

tel: 24 355 70 20 , e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

2. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Kutno można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@gminakutno.pl  lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody:

a) przepisy prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
b) zawarcie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO - w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Cele gromadzenia danych osobowych:

a) wypełnienie przez nas obowiązku prawnego, tj. realizacja zadań określonych w przepisach branżowych,
b) realizacja umów zawartych z osobami fizycznymi, podmiotami, kontrahentami,
c) w pozostałych przypadkach Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 5 będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:

a) naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy wykonywanie naszych zadań (np. w zakresie obsługi prawnej urzędu),
c) innym organom administracji państwowej lub samorządowej, jeśli zobowiązują nas do tego przepisy prawa.

7. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizowaniu danych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 3 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

8. W związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pana/Pani zgody, w pozostałych przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,
d) ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pan/Pani, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.

9. W przypadkach, w których przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie przepisów prawa lub gdy jest to warunkiem zawarcia umowy.

11. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez nas dalszych czynności.

12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.

13. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 

Informacja dla Klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych – spis wyborców, rejestr wyborców

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – zamówienia publiczne do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestników postępowań o zamówienia publiczne

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 10-12-2019 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Kujawski 05-07-2021 12:46