Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Aktualny zbiór APP 2023-12-07 13:40
dokument Ogłoszenie/Obwieszczenie Wójta Gminy Kutno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla części obrębów Gołębiew, Woźniaków, Leszczynek i Piwki 2023-10-19 13:28
dokument Ogłoszenie/obwieszczenie o zmianie uchwały Nr XLVII/330/2022 Rady Gminy Kutno z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Gołębiew, Woźniaków, Leszczynek i Piwki 2023-06-01 09:21
dokument Ogłoszenie/obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obręb Leszczynek, Gołębiewek i Raciborów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-05-29 10:10
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2022-07-01 11:15
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla fragmentu obrębu Leszczynek, Gołębiew i Raciborów 2022-06-02 11:14
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno 2021-02-19 09:47
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Piwki i Leszczynek 2021-02-24 07:31
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Leszczynek 2021-02-19 09:34
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Nowa Wieś i Żurawieniec 2021-01-11 10:31
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Gnojno i Krzesin 2021-01-11 10:37
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Leszczynek 2020-03-26 08:12
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Piwki i Leszczynek podjętego Uchwałą Nr X/66/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. 2019-12-12 08:04
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Leszczynek podjętego Uchwałą Nr X/65/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. 2019-12-12 08:01
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Nowa Wieś i Żurawieniec podjętego Uchwałą Nr X/68/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. 2019-11-21 15:23
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno, podjętego Uchwałą Nr X/69/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019r 2019-11-21 15:22
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Gnojno i Krzesin podjętego Uchwałą Nr X/67/2019 Rady Gminy Kutno z dnia 29 sierpnia 2019 r. 2019-11-21 15:21
dokument Uchwała Nr XLI/241/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kotliska, Gmina Kutno 2018-04-03 13:33
dokument Uchwała Nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno 2018-03-07 13:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kutno w wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1 z dnia 22.12.2017r. 2017-12-22 14:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0.4kV w miejscowości Woźniaków. 2017-11-29 11:50
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek Gminy Kutno 2017-09-08 08:56
dokument Projekt Planu Miejscowego Gołębiew i Kotliska 2017-08-18 12:33
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno 2017-08-24 12:26
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów dla obrębu Gołębiew i Kotliska gminy Kutno 2017-08-09 11:00
dokument UCHWAŁA NR XIII/69/2015 Rady Gminy Kutno z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stanisławów, Gminy Kutno 2017-06-28 12:24
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek Gminy Kutno 2017-02-02 13:56
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kotliska Gminy Kutno 2016-12-01 11:04
dokument Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek Gminy Kutno 2016-12-01 11:04
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno 2016-09-23 10:28
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiew Gminy Kutno 2016-09-23 10:27
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek Gminy Kutno 2016-08-12 13:12
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagfospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek gminy Kutno 2015-09-03 12:52
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stanisławów Gminy Kutno 2015-08-27 11:14
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stanisławów gminy Kutno 2015-03-19 08:54
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla wsi Strzegocin, Stanisławów, Byszew, Julinki 2015-03-09 09:29
dokument Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Kutno z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno dla działki nr 104, obręb Woźniaków 2014-12-30 11:23
dokument Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno 2014-11-19 11:59
dokument Uchwała w sprawie zmiany planu zagospodarowania w obrębie Sieciechów 2014-11-19 11:51
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Kutno o wyłożenie do publicznego wgląduprojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno dla działki nr 104 2014-09-17 11:48
dokument Obwieszczenie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Kutno 2014-07-09 10:25
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Kutno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestryennego obrębu Sieciechów Gminz Kutno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-05-22 12:33
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Kutno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-05-28 09:18
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Woźniaków 2014-04-07 13:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Kutno o przystąpienie do zmiany MPZP Stanisławów, Byszew, Marianki, Leszczynek, Leszno, Julinki, Strzegocin 2014-01-30 10:05
dokument OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krzesin i Florek, Gmina Kutno 2013-11-29 10:40
dokument UCHWAŁA NR XXXII/166/2013 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno 2013-07-15 10:17
dokument OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krzesin i Florek, Gminy Kutno 2013-04-25 08:31
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KUTNO w sprawie przystąpienia do zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno" 2013-03-13 14:30
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kutno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki, Gminy Kutno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2012-12-06 08:12
dokument wniosek o zajecie pasa drogowego 2011-09-20 14:27
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kutno w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sieciechów, Gminy Kutno. 2011-07-12 13:48
dokument UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sieciechów, Gminy Kutno. 2011-05-05 15:13
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno, obręb Bielawki. 2010-05-04 12:27
dokument UCHWAŁA NR XXXVII/213/2010 RADY GMINY KUTNO z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno. 2011-05-05 15:15
dokument Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno 2021-01-25 13:49
dokument Uchwała Nr XXXIV/190/2009 Rady Gminy Kutno z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno 2009-12-30 11:36
dokument UCHWAŁA NR VIII/50/2007 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KUTNO". 2009-12-30 11:22
dokument UCHWAŁA NR XVI/106/2004 z dnia 16.04.2004 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno 2009-12-30 11:20