Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie na wykonanie materiałów promocyjnych

Gmina Kutno, z siedzibą przy ul. Wincentego Witosa 1 w Kutnie, zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych  w ramach projektu
pn: ”Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kutno” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami .

Zamawiający:
Gmina Kutno reprezentowana przez Wójta Jerzego Bryłę
99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1

NIP  775 24 06 122

REGON  611015744

tel. (24) 355 70 20

fax: (24) 355 70 21

e-mail: sekretariat@gminakutno.pl
osoba do kontaktu:

Danuta Dobiegała – Inspektor ds. gospodarki gruntami i gospodarki przestrzennej

tel. (24) 355 70 24

e-mail: d.dobiegala@gminakutno.pl

Określenie przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy pamiątkowej o następujących parametrach:

     -  wielkość – 50 cm na 30 cm
- materiał - PCV
- wydruk na folii samoprzylepnej pokrytej laminatem
- dostawa tablicy do siedziby zamawiającego

 2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 100 szt. folderów  na papierze o gramaturze min.280g

o wymiarze A5 w pełnym kolorze   4 strony .

3.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kubków w kształcie walca z nadrukiem promującym projekt oraz EFRR w ilości 15 szt. o następujących wymiarach:

- pojemność 300 ml,

- wysokość do 98mm,

-średnica do 84mm.

4.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie teczek  na dokumenty z nadrukiem reklamowym promujące projekt , zawierające informacje o funkcjonalności systemu informacji przestrzennej             w ilości 100 szt. Format A4.

Termin wykonania Zamówienia 31.07.2015r.

Oferta powinna być dostarczona do:

Urzędu Gminy  w Kutnie
ul. Wincentego Witosa 1
99-300 Kutno

  1. osobiście lub pocztą,
  2. faksem na nr 24 3557021
  3. mailem na adres sekretariat@gminakutno.pl (skan dokumentu)

 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do ogłoszenia.

Termin składania ofert: do 23 czerwca  2015r. do godziny 15:00

 Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się następującym kryterium:                                                                 a)  cena  brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia          -  98 pkt

b)   termin płatności                         -  2  pkt               

 Kryteria oceny Oferty :

- najniższa cena - 98 %

Cena -98%

w kryterium tym punkty będę przyznawane w następujący sposób:

C - przyznane punkty w kryterium cena,

Cn -najniższa cena oferowana (brutto) spośród wszystkich ofert podlegających ocenie,

Co -cena oferty ocenianej (brutto).

Cn /Co *98=cena

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 98 pkt.

- termin płatności  - 2 % - nie krótszy niż 14 dni , nie dłuższy niż 30dni- liczony wg wzoru :

- 14 dni płatność – 0 pkt,

- 21 dni  -1 pkt,

- 30 dni – 2 pkt.

   W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 2 pkt.

 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.          

Informacje dodatkowe:

Projekt ”Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kutno” nr WND-RPLD.04.02.00-00-041/13, realizowany jest na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.04.02.00-00-041/13-00 z dnia 28 listopada 2014r.
i współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV, Działanie IV.2.

 

Kutno, 16 czerwca 2015r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kondracki 16-06-2015 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 03-07-2015 07:47