Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Uchwała Nr V/94/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kutno za 2019 rok
2 Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnych
3 Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Gminy Kutno za rok 2019
4 Na podstawie art. 37 ust. l pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, póz,869 ze zm.), Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej
5 Na podstawie art. 37 ust. l pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz,869 ze zm.), Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2019 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia
6 Magdalena Krupińska-Kotulska - Dyrektor ds inwestycji i administracji
7 Opracowanie graficzne i wydruk broszury informacyjnej w ramach projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego"
8 Odpowiedź na petycję z dnia 2 i 6 grudnia 2019 r.
9 Odpowiedź na petycję z dnia 30.04.2020 r.
10 ?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III