Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe - udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2019-10-31 15:14
Zapytanie ofertowe - na zadanie pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach prowadzonej przez Gminę Kutno" 2019-11-15 11:44
Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno 2019-10-18 14:27
Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Leszczynek 2019-10-18 14:27
Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Nowa Wieś, Żurawieniec 2019-10-18 14:27
Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Gnojno, Krzesin 2019-10-18 14:28
Zapytanie ofertowe - Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Kutno, obręb Piwki, Leszczynek 2019-10-18 14:26
Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna tablica 2019-10-11 08:08
Zapytanie ofertowe na zakup książek do 4 bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3 2019-09-17 08:56
Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kutno 2019-08-30 12:50
Zapytanie ofertowe - na dostawę pionowych znaków drogowych 2019-08-27 13:18
Rozbiórka komina 2019-08-19 15:11
Koncepcja projektowa na zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Leszno gm. Kutno" 2019-08-12 15:12
Zapytanie ofertowe_Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Raciborów gm. Kutno 2019-08-06 14:26
Zapytanie ofertowe_Bieżące remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych oraz drogach wewnętrznych znajdujących się w zarządzie Wójta Gminy Kutno na terenie Gminy Kutno 2019-08-19 15:12
Zapytanie ofertowe_Bieżące remonty cząstkowe dróg gruntowych polegające na ścince lub profilowaniu poboczy gruntowych na drogach gminnych oraz drogach wewnętrznych znajdujących się w zarządzie Wójta Gminy Kutno na terenie Gminy Kutno 2019-08-06 14:25
Zapytanie ofertowe_Bieżące remonty cząstkowe dróg gruntowych wraz z dostawą kruszyw (jeżeli wymaga tego remontowany odcinek) na drogach gminnych oraz drogach wewnętrznych znajdujących się w zarządzie Wójta Gminy Kutno na terenie Gminy Kutno 2019-08-06 14:24
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Raciborów gm. Kutno 2019-07-24 13:01
Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (z możliwością przewożenia jednej osoby na wózku inwalidzkim) na potrzeby Gminy Kutno z siedzibą w Kutnie 2019-07-10 13:34
Koszenie traw oraz wycięcie chwastów i jednorocznych samosiejek drzew i krzewów na poboczach i rowach w pasie dróg gminnych Gminy Kutno 2019-06-10 10:10
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kutno w 2018 roku. 2018-10-25 11:42
Gmina Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, 99-300 Kutno zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. "Spakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno" 2018-05-16 15:14
Rozeznanie rynku dla zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej oraz wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych na potrzeby realizacji projektu 2018-04-30 12:38
Rozeznanie rynku dla zamówienia, którego przedmiotem jest wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej oraz wykonanie i dostawa tablic pamiątkowych na potrzeby realizacji projektu 2018-04-25 12:13
Wykonanie opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie mogącym mieć szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie 2018-03-30 10:54
ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2018 roku. 2017-12-29 13:32
WYCOFANE ZAMÓWIENIE - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2018 roku. 2017-12-22 13:15
Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół prowadzonych przez Gminę Kutno 2017-12-13 13:58
Usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn Aktualizacja Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno 2017-05-11 09:18
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2017 roku 2016-12-21 13:49
Kompleksowe opracowanie aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kutno 2017-01-06 22:50
Zapytanie ofertowe na zadanie pn "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2016r." 2016-05-17 13:37
ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Strzegocinie gm. Kutno" 2016-03-01 10:52
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kutno oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2016 roku 2015-12-22 12:47
Ogłoszenie na wykonanie materiałów promocyjnych 2015-07-03 07:47
Ogłoszenie dot. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kutno w 2015 r" 2015-05-28 08:32
Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kutno 2015-03-09 12:18