Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie Wojwody Łódzkiego 2019-12-11 08:12
Obwieszczenie Wojwody Łódzkiego 2019-12-09 08:02
Sprostowanie INFORMACJI Wójta Gminy Kutno z dnia 31 października 2019 roku o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, uczestników i wskaźniku zwiększającym dla szkół podstawowych i gimnazjum, nie będących szkołami specjalnymi 2019-11-26 12:03
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu 2019-11-14 08:08
Informacja Wójta Gminy Kutno dot. prawidłowego postępowania w przypadku martwego dzika 2019-11-07 13:18
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 października 2019 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w 2019 roku 2019-10-31 14:58
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 października 2019 roku o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, uczestników i wskaźniku zwiększającym dla szkół podstawowych i gimnazjów, nie będących szkołami specjalnymi 2019-10-31 14:57
Obwieszczenie Wojwody Łódzkiego 2019-10-29 09:49
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019-10-18 09:44
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej "Róża CUP" 2019 2019-10-16 13:53
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu 2019-09-26 15:12
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO nr IR-II.7840.162.2016.KB/MN 2019-09-13 09:44
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 2019-09-12 11:55
Obwieszczenie Wojwody Łódzkiego 2019-09-03 08:11
Obwieszczenie Wojwody Łódzkiego 2019-08-28 08:09
Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi dotyczący OKW 2019-08-12 14:17
Informacja dotycząca suszy 2019-07-19 15:42
Obwieszczenie Wojwody Łódzkiego 2019-07-04 13:49
Informacja dotycząca suszy 2019-07-02 15:04
Obwieszczenie Wojwody Łódzkiego 2019-06-28 17:55
Ogłoszenie dot. rejestracji kandydatów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej 2019-06-19 14:42
Postanowienie NR 358/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 czerwca 2019 r. dot. wygaśnięcia mandatu 2019-06-19 13:40
Raport o stanie Gminy Kutno za rok 2018 2019-06-05 09:03
Obwieszczenie Wojwody Łódzkiego 2019-05-02 13:01
Ogłoszenie - konkurs na wypoczynek letni 2019 2019-06-10 10:38
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 30 kwietnia 2019 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w 2019 roku 2019-04-30 15:29
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 30 kwietnia 2019 roku o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, uczestników i wskaźniku zwiększającym dla szkół podstawowych i gimnazjów, nie będących szkołami specjalnymi 2019-04-30 15:29
Informacja dot. szkód w uprawach rolnych przez dzikie zwierzęta 2019-04-26 07:59
Informacja Wójta Gminy Kutno dot dotacji 2019-04-17 11:22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - przebudowa urządzenia wodnego w Leszczynku 2019-04-12 08:12
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 118/17 z 9.06.2019 r. - pozwolenia na budowę/ przebudowę linii kolejowej E20 Żychlin - Barłogi 2019-04-05 09:47
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 29 marca 2019 w sprawie określenia przedsięwzięć sportowych , na które przewiduje się dotacje celowe z budżetu Gminy w 2019 roku 2019-03-29 10:31
Informacja dotycząca doręczenia decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2019 rok 2019-02-07 08:20
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 18 stycznia 2019 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w 2019 roku 2019-01-21 08:22
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 października 2018 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w 2018 roku 2018-10-31 12:53
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 października 2018 roku o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, uczestników i wskaźniku zwiększającym dla szkół podstawowych i gimnazjów, nie będących szkołami specjalnymi 2018-10-31 12:52
Sprostowanie INFORMACJI Wójta Gminy Kutno z dnia 27 kwietnia 2018 roku o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, uczestników i wskaźniku zwiększającym dla szkół podstawowych i gimnazjów, nie będących szkołami specjalnymi 2018-10-31 12:51
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej dotyczącej konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi w dniu 04 czerwca 2018 roku w Urzędzie Gminy Kutno 2018-06-15 12:16
Projekt uchwały w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2018-06-14 15:07
Ogłoszenie - konkurs na wypoczynek letni 2018 2018-06-15 12:17
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 27 kwietnia 2018 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w 2018 roku 2018-05-02 14:29
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 27 kwietnia 2018 roku o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, uczestników i wskaźniku zwiększającym dla szkół podstawowych i gimnazjów, nie będących szkołami specjalnymi 2018-05-02 14:27
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 24 kwietnia 2018 roku o statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym dla szkół podstawowych i gimnazjów, nie będących szkołami specjalnymi stan na 01.01.2018 roku 2018-04-27 08:36
Informacja Wójta Gminy Kutno dot dotacji 2018-03-05 08:33
Sprostowanie INFORMACJI Wójta Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2018 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w 2018 roku 2018-02-26 14:49
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2018 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w 2018 roku 2018-01-31 14:26
Ogłoszenie dotyczące prowadzenia noclegowni 2017-11-29 10:22
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 31 października 2017 roku o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół w 2017 roku 2017-10-31 11:47
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot modernizacji linii kolejowej 2017-06-30 12:12
Ogłoszenie - konkurs na wypoczynek letni 2017 2017-06-26 13:53
Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 13 czerwca 2017 r. 2017-06-14 13:01
Decyzja Starosty Kutnowskiego dotycząca mienia gromadzkigo 2017-06-12 12:19
Ogłoszenie - konkurs na wypoczynek letni 2017 2017-05-05 12:45
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot modernizacji linii kolejowej 2017-04-12 14:07
Informacja Wójta Gminy Kutno 2017-03-01 11:04
Informacja Wójta Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2017 roku o podsawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół w 2017 roku 2017-04-04 15:01
Informacja Wójta Gminy Kutno 2016-03-01 09:04
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot budowy kanalizacji 2015-09-07 11:56
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2014 rok 2015-04-03 09:43
Dotacja Wójta Gminy Kutno 2015-02-20 14:24
Informacja Wójta Gminy Kutno 2014-08-28 12:19
Ogłoszenie Wójta Gminy Kutno dotyczące dotacji 2014-04-03 09:11
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 czerwca 2013 r. 2013-07-24 09:38
Dotacja Wójta Gminy Kutno 2013-02-18 11:53
Informacja o dofinansowaniu przez WFOŚ i GW w Łodzi 2012-11-19 11:52
KOMUNIKAT CEIDG 2012-09-03 08:10
ARiMR przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy rolnikom, którym m.in. wymarzły uprawy 2012-05-07 08:40
Informacja ARiMR 2012-04-27 10:46
Wypełnianie wniosków obszarowych na 2012r. 2012-03-12 12:27
konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2012 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego 2012-03-12 11:23
Informacja o dotacji 2012-02-23 08:45
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2012-01-31 09:04
Nowa stawka zwrotu podatku akcyzowego 2012-01-05 09:21
Zaproszenie do składania ofert na zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2011-12-07 11:42
Wójt Gminy Kutno informuje, że w dniu 11.05.2011 roku została przyznana dotacja w wysokości 29.000,00zł. na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu w dziedzinie sportu : piłka nożna Gminnemu Klubowi Sportowemu GKS "Byszew" z siedzibą w Kutnie. 2011-05-12 08:40
WÓJT GMINY KUTNO Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536)oraz uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Kutno z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI. 2011-04-14 10:50
WÓJT GMINY KUTNO Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.nr 96,poz.873 z późn. zm.)oraz uchwały Nr XXXVI/205/2009 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI. 2010-05-06 14:10