herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Majątek Gminy

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO


I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy.

  1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych,bez użytkowania wieczystego i zarządu,dzierżawy, najmu,użytkowania i użyczenia.


Lp.

Pow.w m2

Wartość gruntu

Miejscowość

Nr dz.

Wartość budynku

1.

2700

3.000,-

Strzegocin

143

-

2.

2700

2.000,-

- " -

1/2

stacja uzdat.wo

195210,-

3.

2200

336,-

- " -

1/49

stud.głęb.

8000,-

4.

100

300,-

- " -

133

-

5.

8100

8.100,-

Żurawieniec

113,114

stacja uzdat.wody

40000,-

6.

1800

3.600,-

Gołębiew

140

24.896,-

budynek biblioteki i świetlicy

7.

700

1.200,-

Leszczynek

105

-

8.

1600

240,-

Bielawki

87

-

9.

1600

3200,-

Leszno

74/2

przepompownia

206560,-

10.

2700

5.400,-

Gołębiewek

15/1

-

11.

1110

55.500,-

Gołębiew

219/1

-

12.

1110

55.500,-

Gołębiew

219/2

-

13.

1351

200.000,-

Kutno ul.W.Witosa 1

1830

budynek UG

444.811,-

14.

2200

4.584,-

Woźniaków

143/1, 143/2

budynek socjalno-garażowy 32.653,00,-

15.

259

-

Strzegocin

6/6

droga

16.

4353

-


Komadzyn

8/1,8/2,8/3,13/1

13/2

droga


17.

20558

-

Sieraków

89/1,

89/2,

89/3i

89/4

droga

18.

22700

3405,-

Bielawki

85,84

park z zab.-najem bud.mieszka-lnego

19.

4110

-

Komadzyn

2/1,

2/2,

2/3

droga

20.

300

200,-


Woźniaków143/3


droga


21.


98

530,-

Leszczynek

54/2

droga

22.


19100

-

Florek

18,88

droga

23.


12400

-

Wierzbie

67,69

i 120

droga

24.


17500

-

Bielawki

49

droga

25.


22600

-

Byszew

66,86

droga

26.


10600

-

Malina

23

droga

27.


68720

-

Woźniaków

169,221,239,240,264,268,150/19, 150/27,

150/30,

99/8

droga

28.


58100

-

Głogowiec

9,17,76

droga

29.


36700

-

Leszno

44,50,7667

droga

30.


37000

-

Wysoka Wielka

122,156

droga

31.


34500

-

Wroczyny

49,98,

205,206

droga

32.


17500

-

Żurawieniec

139,141,142

droga

33.


16600

-

Nagodów

55,57

droga

34.


14500

-

Strzegocin

248

droga

35.


10300

-

Piwki

27

droga

36.


37700

-

Podczachy

46,50,7279,105

droga

37.


18152

-

Obidówek

84,185,

150

droga

38.


26800

-

Krzesin

76,204

droga

39.


14000

-

Marianki

23,51

droga

40.


14100

-

Stanisławów

57,61

droga

41.


16692

-

Sieciechów

13,29/2,79

droga

42.


19500

-

Gołębiew

252,253

droga

43.


16000

-

Gnojno

35,83,

169

droga

44.


53800

-

Gołębiewek

391,381,389/1,

377/1,

376

droga

45.


24467

-

Leszczynek

19,20/7,56,67, 150,

118/3

droga

46.


3900

2000,-

Nowa Wieś

55

park

47.

2300

4600,-

Podczachy

14

najem.bud.

mieszkalnego

-8000,-

48.

2000

7300,-

Sieraków

50

świetlica wiejska-17904,-

49.

400

800,-

Nowa Wieś

54/2

świetlica wiejska-3699,-


50.

600

1200,-

Bielawki

83/2

świetlica wiejska-25060,-

51.

1620

32400,-

Podczachy

17/1

działka bud.

52.

448

1591,-

Strzegocin

cz.41

najem budynku mieszkalnego 8.027,-

Razem: 710 948m2 396.986zł 1.014.820zł

B. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

a) pod budownictwo mieszkaniowe

Lp.

Miejscowość

Nr dz.

Pow.w m2

Wartość gruntu

Kwota ustalonych opłat

1.

Woźniaków

103/8

3500

12.250,-

122,50,-

2.

Bielawki

83/1

1200

2.400,-

25,40,-

3.

Leszczynek

107/1

1900

3.838,-

38,00,-

4.

Nowa Wieś

54/1

2400

10.464,-

106,00,-

5.

Gołębiewek

97/2

1900

7.657,-

77,00,-

6.

Krzesin

170

4200

5.922,-

60,00,-

7.

Bielawki

55

7000

24.396,-

182,00,-

8.

Podczachy

19

3800

4.902,-

49,02,-

9.

Leszczynek

120

4400

18.612,-

186,12,-

10.

Strzegocin

68

4000

6.160,-

131,44,-

11.

Strzegocin


6/5

3079

4.680,-

42,28,-

12.


Wysoka Wielka


46/1

8936

15.549,-

39,32,-Razem :


46315m2


116830,-


1059,08,-


b) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym

Lp.

Miejscowość

Nr dz.

Pow. w m2

Wartość gruntu

Kwota ustalonych opłat

1.

Leszczynek

88

3400

2.373,09

473,40,-

2.

Strzegocin

6/2,6/3

199500

29.905,33

nieodpła-tnie

3.

Woźniaków

90

5700

10.687,50

320,60,-

4.

Gołębiewek

223/2

3200

11.200,00

336,00,-

5.

Piwki

82

80200

12.030,00

nieodpła-tnie


6.

Komadzyn

39

67900

10.200,00

- " -

7.

Bielawki

88,86

64620

10.100,00

- " -

8.

Strzegocin

78

1000

2.460,00

73,80,-

9.

Gołębiewek

96

200

624,00

18,72,-

10.

Nowa Wieś

53

700

1.855,00

55,65,-

11.

Nowa Wieś

59

3500

12.600,00

378,00,-

12.

Byszew

253

1000

3.000,00

171,00,-

13.

Nowa Wieś

105

900

1.800,00

154,00,-

14.

Leszczynek

107/2

800

2.400,00

137,00,-

15.

Wysoka Wielka

21

900

4.664,00

140,00,-


Razem:


433520m2


115898,92,-


2258,17,-

c) inne nieruchomości.


Lp.

Miejscowość

Nr dz.

Pow.dz.w m2

Wartość gruntu

Wartość budynku

Forma przekazania

1.


Wysoka Wielka

46/1

9148

13659,-


13.225,-

najem budynku

2.

Komadzyn

40

5500

2.000,-

54.743,-

użyt.OSPKomadzyn

3.

Strzegocin

80

3200

6.000,-

144.217,-

użyt.OSP Strzegocin

4.

Byszew

od157/3 do157/6

2100

5578,40

-

dzierżawa przez nauczycieli

5.

Byszew

168

6900

1.035,-

59687,-

zarząd szkoły

6.

Leszczynek

89

42700

6.405,-

177658,-

najem lokali mieszkalnych

7.

Wroczyny

67

10900

1.635,-

201382,-

zarząd szkoły

8.

Wysoka Wlk.

20

8500

2.000,-

83.158,-

użyt.OSP Wysoka Wielka

9.

Kutno

ul.Krośnie-wicka 41

979

1552

6.000,-

42.545,-

Dzierżawi:

NZOZ„Profilaktyka Medyczna”Kutno,

Gabinet Stom.-Aneta Dźwinacka

10.

Strzegocin

11/3,11/4,66/2

15759

2.175,-

360724,-

zarząd szkoły

11.

Gołębiewek

166

8000

2.295,-

113387,-

- " -

12.


Gołębiew

245

5500

1.170,-

101103,-

Obiekt po zlikwidowanej szkole

13.

Strzegocin

cz.66/1

651

1577,-

7133,-

najem lokalu mieszkalnego

14.Strzegocin

cz.6/5

298

452,-

994,-

najem lokalu mieszkalnego


15.

Bielawki

cz.55

1683

5283,-

8296,-

najem lokali mieszkalnych-przez dwóch lokatorów

16.

Woźniaków

104

16700

2510,-


Dzierżawa :POLSKI ASFALT Sp. z o.o.


Razem:

141391

65533,40

1368252,-


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 18-12-2009 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 18-12-2009 14:33