herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLI/241/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kotliska, Gmina Kutno 2018-04-03 13:33
Uchwała Nr XXXVI/215/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno 2018-03-07 13:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Kutno w wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1 z dnia 22.12.2017r. 2017-12-22 14:00
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0.4kV w miejscowości Woźniaków. 2017-11-29 11:50
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek Gminy Kutno 2017-09-08 08:56
Projekt Planu Miejscowego Gołębiew i Kotliska 2017-08-18 12:33
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno 2017-08-24 12:26
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów dla obrębu Gołębiew i Kotliska gminy Kutno 2017-08-09 11:00
UCHWAŁA NR XIII/69/2015 Rady Gminy Kutno z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stanisławów, Gminy Kutno 2017-06-28 12:24
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek Gminy Kutno 2017-02-02 13:56
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kotliska Gminy Kutno 2016-12-01 11:04
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek Gminy Kutno 2016-12-01 11:04
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno 2016-09-23 10:28
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiew Gminy Kutno 2016-09-23 10:27
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek Gminy Kutno 2016-08-12 13:12
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagfospodarowania przestrzennego obrębu Gołębiewek gminy Kutno 2015-09-03 12:52
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stanisławów Gminy Kutno 2015-08-27 11:14
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stanisławów gminy Kutno 2015-03-19 08:54
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego dla wsi Strzegocin, Stanisławów, Byszew, Julinki 2015-03-09 09:29
Uchwała Nr II/12/2014 Rady Gminy Kutno z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno dla działki nr 104, obręb Woźniaków 2014-12-30 11:23
Uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno 2014-11-19 11:59
Uchwała w sprawie zmiany planu zagospodarowania w obrębie Sieciechów 2014-11-19 11:51
Ogłoszenie Wójta Gminy Kutno o wyłożenie do publicznego wgląduprojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno dla działki nr 104 2014-09-17 11:48
Obwieszczenie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Kutno 2014-07-09 10:25
Ogłoszenie Wójta Gminy Kutno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestryennego obrębu Sieciechów Gminz Kutno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2014-05-22 12:33
Ogłoszenie Wójta Gminy Kutno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2014-05-28 09:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Woźniaków 2014-04-07 13:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Kutno o przystąpienie do zmiany MPZP Stanisławów, Byszew, Marianki, Leszczynek, Leszno, Julinki, Strzegocin 2014-01-30 10:05
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krzesin i Florek, Gmina Kutno 2013-11-29 10:40
UCHWAŁA NR XXXII/166/2013 RADY GMINY KUTNO z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno 2013-07-15 10:17
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Krzesin i Florek, Gminy Kutno 2013-04-25 08:31
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KUTNO w sprawie przystąpienia do zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno" 2013-03-13 14:30
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kutno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki, Gminy Kutno, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2012-12-06 08:12
wniosek o zajecie pasa drogowego 2011-09-20 14:27
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kutno w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sieciechów, Gminy Kutno. 2011-07-12 13:48
UCHWAŁA NR VIII/37/2011 RADY GMINY KUTNO z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sieciechów, Gminy Kutno. 2011-05-05 15:13
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno, obręb Bielawki. 2010-05-04 12:27
UCHWAŁA NR XXXVII/213/2010 RADY GMINY KUTNO z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bielawki Gminy Kutno. 2011-05-05 15:15
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno 2010-01-26 11:00
Uchwała Nr XXXIV/190/2009 Rady Gminy Kutno z dnia 19 października 2009 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno 2009-12-30 11:36
UCHWAŁA NR VIII/50/2007 RADY GMINY KUTNO z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmiany "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KUTNO". 2009-12-30 11:22
UCHWAŁA NR XVI/106/2004 z dnia 16.04.2004 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno 2009-12-30 11:20