herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr umów Piotr Kondracki 2017-12-11 13:48:19
Zawiadomienie o sesji w dniu 21 grudnia 2017 Piotr Kondracki 2017-12-11 09:56:25
Uchwała Nr III/305/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-12-08 13:19:51
Uchwała Nr III/304/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2017-12-08 13:19:16
Uchwała Nr III/303/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Piotr Kondracki 2017-12-08 13:18:41
Opinie RIO Piotr Kondracki 2017-12-08 13:18:24
Protokół nr XXXVII z dnia 28 listopada 2017 Piotr Kondracki 2017-12-07 08:50:50
Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół prowadzonych przez Gminę Kutno Piotr Kondracki 2017-12-06 14:24:59
Dostawa wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej do szkół prowadzonych przez Gminę Kutno Piotr Kondracki 2017-12-06 14:24:41
Uchwała Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Piotr Kondracki 2017-11-30 10:40:50
Uchwała Nr XXXVII/221/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Kutno instrumentem płatniczym Piotr Kondracki 2017-11-30 10:31:28
Uchwała Nr XXXVII/220/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/152/2016 Rady Gminy Kutno z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2017-2020 Piotr Kondracki 2017-11-30 10:31:16
Uchwała Nr XXXVII/219/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/151/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-11-30 10:30:50
Uchwała Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Piotr Kondracki 2017-11-30 10:30:37
Sesja XXXVII w dniu 28 listopada 2017 Piotr Kondracki 2017-11-30 10:30:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego elektroenergetycznego nn 0.4kV w miejscowości Woźniaków. Piotr Kondracki 2017-11-29 11:50:40
Ogłoszenie dotyczące prowadzenia noclegowni Piotr Kondracki 2017-11-29 10:22:42
Ogłoszenie dotyczące prowadzenia noclegowni Piotr Kondracki 2017-11-29 10:19:56
Ogłoszenie dotyczące prowadzenia noclegowni Piotr Kondracki 2017-11-29 10:16:00
Decyzja PPIS Kutno z dnia 24-11-2017 Piotr Kondracki 2017-11-28 15:42:00
Decyzja PPIS Kutno z dnia 24-11-2017 Piotr Kondracki 2017-11-28 15:41:37
Protokół Nr 16/2017 z dnia 3 listopada 2017 Piotr Kondracki 2017-11-27 11:01:36
Zawiadomienie o sesji w dniu 28 listopada 2017 Piotr Kondracki 2017-11-24 09:04:11
System gospodarki odpadami komunalnymi od 01 lipca 2013 Piotr Kondracki 2017-11-22 08:33:56
System gospodarki odpadami komunalnymi od 01 lipca 2013 Piotr Kondracki 2017-11-22 08:33:16
- dokument usunięty Piotr Kondracki 2017-11-22 08:32:50
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Piotr Kondracki 2017-11-22 08:32:20
Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości położonej w obrębie Gołębiewek, gm. Kutno Piotr Kondracki 2017-11-21 12:06:17
Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-11-21 12:06:07
Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 23 października 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty ryczałtowej za centralne ogrzewanie w budynku gminnym położonym w Kutnie przy ulicy Krośniewickiej 41. Piotr Kondracki 2017-11-21 12:01:48
Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 23 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kutno . Piotr Kondracki 2017-11-21 12:01:26
Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-11-21 12:01:16
Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 17 października 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-11-21 12:01:06
Projekt BUDŻETU GMINY KUTNO NA ROK 2018 Piotr Kondracki 2017-11-21 11:39:13
2018 Piotr Kondracki 2017-11-21 11:30:08
Protokół Nr 16/2017 z dnia 7 listopada 2017 Piotr Kondracki 2017-11-16 14:36:55
Protokół nr XXXVI z dnia 26 października 2017 Piotr Kondracki 2017-11-16 14:35:52
Protokół Nr 14/2017 z dnia 11 maja 2017 Piotr Kondracki 2017-11-03 14:37:33
Protokół Nr 15/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2017-11-03 14:36:46
Protokół Nr 15/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2017-11-03 14:36:13