Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Piotr Kondracki 2020-05-29 15:02:44
Uchwała Nr V/94/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kutno za 2019 rok Piotr Kondracki 2020-05-28 08:13:28
Opinie RIO Piotr Kondracki 2020-05-28 08:13:12
Zarządzenie Nr 77/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnych Piotr Kondracki 2020-05-27 15:31:12
Zarządzenie Nr 78/2020 Wójta Gminy Kutno z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Gminy Kutno za rok 2019 Piotr Kondracki 2020-05-27 15:14:30
Na podstawie art. 37 ust. l pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, póz,869 ze zm.), Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej Piotr Kondracki 2020-05-27 15:08:54
Na podstawie art. 37 ust. l pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz,869 ze zm.), Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2019 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia Piotr Kondracki 2020-05-27 15:07:56
Udzielona pomoc Piotr Kondracki 2020-05-27 15:06:58
Justyna Jasińska - Wójt Gminy Piotr Kondracki 2020-05-27 10:13:36
Pierwsze oświadczenie Liliana Urbańczyk Wójcik Piotr Kondracki 2020-05-27 10:12:16
Pierwsze oświadczenie Robert Paweł Witczak Piotr Kondracki 2020-05-27 10:12:03
Magdalena Krupińska-Kotulska - Dyrektor ds inwestycji i administracji Piotr Kondracki 2020-05-27 09:24:33
Henryk Mikołajczyk - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołębiewie Piotr Kondracki 2020-05-27 09:23:11
Opracowanie graficzne i wydruk broszury informacyjnej w ramach projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2020-05-25 14:45:10
Opracowanie graficzne i wydruk broszury informacyjnej w ramach projektu pn. "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" Piotr Kondracki 2020-05-25 14:44:43
Odpowiedź na petycję z dnia 2 i 6 grudnia 2019 r. Mariusz Kujawski 2020-05-22 11:05:10
Odpowiedź na petycję z dnia 30.04.2020 r. Mariusz Kujawski 2020-05-22 08:53:46
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Mariusz Kujawski 2020-05-20 16:23:03
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Mariusz Kujawski 2020-05-20 16:13:27
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Mariusz Kujawski 2020-05-20 16:13:14
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Mariusz Kujawski 2020-05-20 16:13:04
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Mariusz Kujawski 2020-05-20 16:12:48
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Mariusz Kujawski 2020-05-20 16:12:25
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Mariusz Kujawski 2020-05-20 16:12:15
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Mariusz Kujawski 2020-05-20 16:12:04
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Mariusz Kujawski 2020-05-20 16:11:34
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Mariusz Kujawski 2020-05-20 16:11:21
?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego?, w zakresie wykonania Zadania 3 ? Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego. CZĘŚĆ - III Mariusz Kujawski 2020-05-20 16:08:49
Test - dokument usunięty Mariusz Kujawski 2020-05-20 15:57:11
Test - dokument usunięty Mariusz Kujawski 2020-05-20 15:53:13
"Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego", w zakresie wykonania Zadania 3 - Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego: Część II i Część III Mariusz Kujawski 2020-05-20 10:54:06
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Mariusz Kujawski 2020-05-20 08:18:16
Zaproszenie do składania ofert - konserwator Piotr Kondracki 2020-05-19 12:52:08
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. rolnych Piotr Kondracki 2020-05-19 12:49:10
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego, w zakresie wykonania Zadania 3 Zakup sprzętu i wyposażenia do obsługi ruchu turystycznego: Część III Mariusz Kujawski 2020-05-18 14:31:14
Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego w zakresie wykonania Zadania 4 - kampanie promujące ofertę turystyczną Część I - Portal internetowy promujący ofertę turystyczną Piotr Kondracki 2020-05-15 13:47:38
Henryk Mikołajczyk - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołębiewie Piotr Kondracki 2020-05-15 12:59:48
Justyna Jasińska - Wójt Gminy Piotr Kondracki 2020-05-15 12:58:42
Emilia Żeberkiewicz - Inspektor ds. wymiaru zobowiązań podatkowych Piotr Kondracki 2020-05-14 14:20:00
Sylwia Szałkowska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Piotr Kondracki 2020-05-14 14:18:30