herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Piotr Kondracki 2017-10-12 10:11:26
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kutno. Magdalena Gawrońska 2017-10-11 14:57:28
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kutno. Magdalena Gawrońska 2017-10-11 14:57:06
Piotr Kondracki 2017-10-11 12:18:38
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2017-2020 Piotr Kondracki 2017-10-11 09:12:14
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie użyczenia zestawu pompowego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegocinie. Piotr Kondracki 2017-10-11 09:11:45
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kutno na lata 2017-2020 Piotr Kondracki 2017-10-11 09:11:30
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-10-11 09:11:21
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-10-11 09:11:13
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-10-11 09:11:04
Decyzja PPIS Kutno z dnia 04-10-2017 Piotr Kondracki 2017-10-10 14:31:42
Decyzja PPIS Kutno z dnia 06-09-2017 Piotr Kondracki 2017-10-10 14:31:10
Decyzja PPIS Kutno z dnia 06-09-2017 Piotr Kondracki 2017-10-10 14:30:31
Uchwała Nr XXXV/208/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/15i/2016 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2017 rok Piotr Kondracki 2017-10-10 12:46:04
Uchwała Nr XXXV/2O7/20I7 Rady Gminy Kutno z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek, gmina Kutno" Piotr Kondracki 2017-10-10 12:45:57
Uchwała Nr XXXV/206/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Kutno. Piotr Kondracki 2017-10-10 12:45:49
Sesja XXXV w dniu 28 wrześnai 2017 Piotr Kondracki 2017-10-10 12:39:51
Protokół nr XXXV z dnia 28 września 2017 Piotr Kondracki 2017-10-10 12:38:49
Protokół nr XXXV z dnia 28 września 2017 Piotr Kondracki 2017-10-10 12:38:42
Sołectwa Piotr Kondracki 2017-10-09 12:43:25
Piotr Kondracki 2017-09-26 23:23:19
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2164E Kutno-Antoniew-Witonia od km 0+000do 7+793 na długości 7,793 km Piotr Kondracki 2017-09-26 23:23:01
Włodarczyk Waldemar Piotr Kondracki 2017-09-26 23:20:41
Sawicki Sylwester Piotr Kondracki 2017-09-26 23:19:53
Chojnacka Iwona Piotr Kondracki 2017-09-26 23:18:46
Jóźwiak Antoni Piotr Kondracki 2017-09-26 23:16:35
Starbała Jan Piotr Kondracki 2017-09-26 23:13:59
Piotr Kondracki 2017-09-26 22:38:31
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2142E relacji Kutno-Łanięta-Kąty na odcinku Gołębiew, powiat kutnowski województwo łódzkie Piotr Kondracki 2017-09-26 22:37:26
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Magdalena Gawrońska 2017-09-26 16:29:58
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Magdalena Gawrońska 2017-09-26 16:29:46
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Magdalena Gawrońska 2017-09-26 16:28:59
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Magdalena Gawrońska 2017-09-26 16:28:47
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Magdalena Gawrońska 2017-09-26 16:27:36
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Magdalena Gawrońska 2017-09-26 16:26:11
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Magdalena Gawrońska 2017-09-26 16:25:21
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Magdalena Gawrońska 2017-09-26 16:24:07
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Magdalena Gawrońska 2017-09-26 16:15:32
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Magdalena Gawrońska 2017-09-26 16:15:18
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Florek gmina Kutno Magdalena Gawrońska 2017-09-26 16:14:54