herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. rolnych Piotr Kondracki 2019-02-15 15:28:56
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa Piotr Kondracki 2019-02-15 15:19:16
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. budownictwa Piotr Kondracki 2019-02-15 15:18:34
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 15 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-02-15 14:02:04
Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-02-15 11:29:05
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-02-14 15:32:43
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 12 luteg 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Piotr Kondracki 2019-02-14 15:29:30
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2019 rok Piotr Kondracki 2019-02-14 15:28:17
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-02-13 09:15:13
Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Kutno z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-02-13 09:14:26
Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Kutno z dnia 05 października 2006 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-02-13 09:12:49
Wykaz Sołectw i Sołtysów Piotr Kondracki 2019-02-12 09:09:37
Piotr Kondracki 2019-02-12 08:33:44
Piotr Kondracki 2019-02-12 08:31:49
Piotr Kondracki 2019-02-12 08:28:39
Piotr Kondracki 2019-02-12 08:21:09
Piotr Kondracki 2019-02-12 08:19:39
Udostępnianie danych z ewidencji ludności Piotr Kondracki 2019-02-11 12:02:32
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok Piotr Kondracki 2019-02-07 15:25:58
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 7 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-02-07 15:24:35
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-02-07 13:33:31
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-02-07 13:32:43
Piotr Kondracki 2019-02-07 13:26:16
Dane teleadresowe Piotr Kondracki 2019-02-07 13:22:30
Informacja dotycząca doręczenia decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2019 rok Piotr Kondracki 2019-02-07 08:20:48
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla projektu ?Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Piotr Kondracki 2019-02-04 15:00:42
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. ochrony środowiska Piotr Kondracki 2019-02-04 13:19:26
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Piwki. Piotr Kondracki 2019-02-04 13:12:12
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-02-04 13:11:46
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-02-04 13:11:02
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2019 rok Piotr Kondracki 2019-02-04 09:34:31
Koralewska-Kowalczyk Elżbieta Piotr Kondracki 2019-02-04 09:18:02
Łuczak Maria Piotr Kondracki 2019-02-04 09:05:03
Modrzejewska Małgorzata Piotr Kondracki 2019-02-04 09:02:50
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Piwki. Piotr Kondracki 2019-02-04 09:01:11
Zarządzenie Nr 114/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2018 rok Piotr Kondracki 2019-02-04 09:00:05
Informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych. Piotr Kondracki 2019-01-31 12:04:46
Decyzja określająca taryfy tymczasowe dla gminy Kutno dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Piotr Kondracki 2019-01-30 14:13:55
Decyzja określająca taryfy tymczasowe dla gminy Kutno dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Piotr Kondracki 2019-01-30 14:13:41
Wójkowski Sylwester Piotr Kondracki 2019-01-30 13:44:37