herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-18 13:28:26
Umowa nr 32 Piotr Kondracki 2018-07-16 10:52:09
Rejestr umów Piotr Kondracki 2018-07-16 10:42:19
Umowa nr 34 Piotr Kondracki 2018-07-16 10:41:14
Umowa nr 34 Piotr Kondracki 2018-07-16 10:41:00
Decyzja PPIS Kutno z dnia 20-06-2018 Piotr Kondracki 2018-07-16 10:36:12
Decyzja PPIS Kutno z dnia 20-06-2018 Piotr Kondracki 2018-07-16 10:35:38
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Piotr Kondracki 2018-07-16 10:33:56
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-13 10:21:47
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:58:41
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:54:12
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:54:04
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:53:58
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:53:52
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:53:45
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-07-05 13:35:12
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY KUTNO Piotr Kondracki 2018-07-05 12:39:53
Uchwała Nr XLV/259/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-07-05 09:05:47
Uchwała Nr XLV/258/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno Piotr Kondracki 2018-07-05 09:05:38
Uchwała Nr XLV/257/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno Piotr Kondracki 2018-07-05 09:05:30
Uchwała Nr XLV/256/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz dla nauczycieli, pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno Piotr Kondracki 2018-07-05 09:05:21
Uchwała Nr XLV/254/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kutno oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kutno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Piotr Kondracki 2018-07-05 08:59:53
Uchwała Nr XLV/255/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kutno Piotr Kondracki 2018-07-05 08:59:41
Uchwała Nr XLV/254/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kutno oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kutno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Piotr Kondracki 2018-07-05 08:58:44
Sesja XLV w dniu 27 czerwca 2018 Piotr Kondracki 2018-07-05 08:58:29
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Kutno-Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej Kutno Kotliska, z dnia 13.03.2018r. znak: OŚ.6220.7.12.2018 Piotr Kondracki 2018-07-04 15:15:01
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Kutno-Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej Kutno Kotliska Piotr Kondracki 2018-07-04 15:13:21
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Kutno-Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej Kutno Kotliska - dokument usunięty Piotr Kondracki 2018-07-04 15:13:16
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Kutno-Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej Kutno Kotliska - dokument usunięty Piotr Kondracki 2018-07-04 15:12:54
Umowa Nr 18/2018 powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI zawarta w dniu 18 czerwca 2018 roku w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 13:06:39
Umowa Nr 19/2018 powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI zawarta w dniu 18 czerwca 2018 roku w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 13:06:28
Umowa Nr 19/2018 powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI zawarta w dniu 18 czerwca 2018 roku w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 13:05:53
Umowa Nr 18/2018 powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI zawarta w dniu 18 czerwca 2018 roku w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 13:05:14
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Piotr Kondracki 2018-06-25 12:53:08
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Piotr Kondracki 2018-06-25 12:52:57
Informacja dla Klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych Piotr Kondracki 2018-06-25 12:52:36
Informacja dla Klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych Piotr Kondracki 2018-06-25 12:52:13
Informacja dla Klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych Piotr Kondracki 2018-06-25 12:44:59
Rejestr umów Piotr Kondracki 2018-06-25 11:25:57
Zawiadomienie o sesji w dniu 27 czerwca 2018 Piotr Kondracki 2018-06-21 12:40:29