herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 Piotr Kondracki 2018-12-21 12:22:21
Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno Piotr Kondracki 2018-12-21 11:25:48
Decyzja PPIS Kutno z dnia 13-12-2018 Piotr Kondracki 2018-12-21 09:50:25
Protokół z posiedzenia komisji ds. naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kutnie z dnia 19-12-2018 Piotr Kondracki 2018-12-19 15:04:14
Protokół z posiedzenia komisji ds. naboru na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kutnie z dnia 17-12-2018 Piotr Kondracki 2018-12-18 13:36:42
Polowanie zbiorowe Koło Łowieckie "Myśliwiec" Piotr Kondracki 2018-12-14 14:41:02
Uchwała Nr V/276/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kutno na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kutno w 2019 roku Piotr Kondracki 2018-12-11 12:31:04
Uchwała Nr V/275/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kutno Piotr Kondracki 2018-12-11 12:30:50
Opinie RIO Piotr Kondracki 2018-12-11 12:30:34
Dostawa oleju opałowego grzewczego do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno Piotr Kondracki 2018-12-10 15:02:50
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii Piotr Kondracki 2018-12-07 13:52:18
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Piotr Kondracki 2018-12-06 15:06:27
Kadencja 2018-2023 Piotr Kondracki 2018-12-06 10:19:11
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Piotr Kondracki 2018-12-05 14:53:50
Komunikat dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europeiskiej Piotr Kondracki 2018-12-05 14:52:33
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kutno. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:19:29
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kutno. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:19:20
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kutno. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:19:04
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kutno. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:18:49
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kutno. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:18:37
Zarządzenie Nr 93/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego grzewczego do kotłowni olejowych w budynkach należących do Gminy Kutno na 2019 rok. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:14:24
Zarządzenie Nr 92/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:14:12
Protokół nr I z dnia 22 listopada 2018 Piotr Kondracki 2018-12-05 11:13:50
Kadencja 2018-2023 Piotr Kondracki 2018-12-05 11:13:19
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-12-05 11:13:02
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kutno Pani Justyny Jasińskiej. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:12:53
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:12:41
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Mieszkaniowych Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:12:32
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:12:22
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:12:12
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Kultury Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:12:00
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:11:45
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:11:31
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:11:22
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:10:26
Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:10:15
Uchwała Nr II/3/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno i wyboru Przewodniczącego Komisji. Piotr Kondracki 2018-12-05 11:10:04
Sesja nr II w dniu 29 listopada 2018 Piotr Kondracki 2018-12-05 11:09:48
Sesja nr I w dniu 22 listopada 2018 Piotr Kondracki 2018-12-05 11:09:25
Kadencja 2018-2023 Piotr Kondracki 2018-12-05 11:07:59