Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany planów finansowych budżetu gminy na 2019 rok Piotr Kondracki 2019-06-24 15:23:21
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Gołębiewek Nowy, Piotr Kondracki 2019-06-24 15:19:32
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 06 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie Piotr Kondracki 2019-06-24 15:19:18
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku, Gołębiewek Nowy 54,99-300 Kutno Piotr Kondracki 2019-06-24 15:12:40
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy w Kutno z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku, Gołębiewek Nowy 54,99-300 Kutno Piotr Kondracki 2019-06-24 15:12:27
Ogłoszenie dot. rejestracji kandydatów do Rad Powiatowych Izby Rolniczej Piotr Kondracki 2019-06-19 14:42:39
Postanowienie NR 358/2019 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 czerwca 2019 r. dot. wygaśnięcia mandatu Piotr Kondracki 2019-06-19 13:40:51
Decyzja - Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych Piotr Kondracki 2019-06-17 08:39:55
Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów, gmina Kutno Piotr Kondracki 2019-06-12 14:49:35
Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów, gmina Kutno Piotr Kondracki 2019-06-12 14:49:23
Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów, gmina Kutno Piotr Kondracki 2019-06-12 14:48:24
Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów, gmina Kutno Piotr Kondracki 2019-06-12 14:47:00
Przebudowa drogi gminnej nr 102225E w miejscowości Nagodów, gmina Kutno Piotr Kondracki 2019-06-12 14:45:31
Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (z możliwością przewożenia jednej osoby na wózku inwalidzkim) na potrzeby Gminy Kutno z siedzibą w Kutnie Piotr Kondracki 2019-06-12 08:47:38
Ogłoszenie - konkurs na wypoczynek letni 2019 Piotr Kondracki 2019-06-10 10:38:09
Koszenie traw oraz wycięcie chwastów i jednorocznych samosiejek drzew i krzewów na poboczach i rowach w pasie dróg gminnych Gminy Kutno Piotr Kondracki 2019-06-10 10:10:52
Na podstawie art. 37 ust. l pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, póz,869 ze zm.), Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej Piotr Kondracki 2019-06-06 14:42:38
Na podstawie art. 37 ust. l pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz,869 ze zm.), Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia Piotr Kondracki 2019-06-06 14:42:10
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie OCHRONY ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI w gminie Kutno na 2019 rok Piotr Kondracki 2019-06-05 09:24:30
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Ośrodka Kultury Gminy Kutno w Leszczynku Piotr Kondracki 2019-06-05 09:22:03
Raport o stanie Gminy Kutno za rok 2018 Piotr Kondracki 2019-06-05 09:03:52
Piotr Kondracki 2019-06-04 09:15:59
Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 - dokument usunięty Piotr Kondracki 2019-06-04 08:55:54
Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (z możliwością przewożenia jednej osoby na wózku inwalidzkim) na potrzeby Gminy Kutno z siedzibą w Kutnie Piotr Kondracki 2019-06-03 15:19:06
Uchwała Nr V/103/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kutno o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kutno za 2018 rok Piotr Kondracki 2019-05-31 11:30:58
Raport o stanie Gminy Kutno za rok 2018 Piotr Kondracki 2019-05-29 13:04:43
Zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (z możliwością przewożenia jednej osoby na wózku inwalidzkim) na potrzeby Gminy Kutno z siedzibą w Kutnie Piotr Kondracki 2019-05-28 14:54:20
Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota/psa w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno na rok 2019 Piotr Kondracki 2019-05-28 11:06:56
Wniosek o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota/psa w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno na rok 2018 Piotr Kondracki 2019-05-28 11:05:59
Zarządzenie nr 49/2019 Wójta Gminy Kutno z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie ogłaszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku Gołębiewek Nowy 54,99-300 Kutno Piotr Kondracki 2019-05-21 15:26:09
Wójt Gminy Kutno ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku Gołębiewek Nowy 54,99-300 Kutno Piotr Kondracki 2019-05-21 15:24:13
RB-NDS za IV kw 2018 Piotr Kondracki 2019-05-21 10:03:09
Na podstawie art. 37 ust. l pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz,869 ze zm.), Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2018 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyny umorzenia Piotr Kondracki 2019-05-20 14:49:25
Na podstawie art. 37 ust. l pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, póz,869 ze zm.), Wójt Gminy Kutno podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej Piotr Kondracki 2019-05-20 14:48:02
Udzielona pomoc Piotr Kondracki 2019-05-20 14:46:29
PKS Piotr Kondracki 2019-05-20 09:25:51
Umowa nr 9 Piotr Kondracki 2019-05-20 09:24:04
Wójt Gminy Kutno ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołębiewku Gołębiewek Nowy 54,99-300 Kutno Piotr Kondracki 2019-05-20 09:19:50
Wójt Gminy Kutno ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Byszewie Piotr Kondracki 2019-05-20 09:19:36
Wójt Gminy Kutno ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach Piotr Kondracki 2019-05-20 09:19:21