Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-19 10:22:42
Inspektor Ochrony Danych Piotr Kondracki 2018-07-19 08:49:29
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-18 13:28:26
Umowa nr 32 Piotr Kondracki 2018-07-16 10:52:09
Rejestr umów Piotr Kondracki 2018-07-16 10:42:19
Umowa nr 34 Piotr Kondracki 2018-07-16 10:41:14
Umowa nr 34 Piotr Kondracki 2018-07-16 10:41:00
Decyzja PPIS Kutno z dnia 20-06-2018 Piotr Kondracki 2018-07-16 10:36:12
Decyzja PPIS Kutno z dnia 20-06-2018 Piotr Kondracki 2018-07-16 10:35:38
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Piotr Kondracki 2018-07-16 10:33:56
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-13 10:21:47
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:58:41
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:54:12
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:54:04
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:53:58
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:53:52
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Kutno i jej jednostek organizacyjnych Piotr Kondracki 2018-07-10 12:53:45
Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego Piotr Kondracki 2018-07-05 13:35:12
REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W URZĘDZIE GMINY KUTNO Piotr Kondracki 2018-07-05 12:39:53
Uchwała Nr XLV/259/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok Piotr Kondracki 2018-07-05 09:05:47
Uchwała Nr XLV/258/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno Piotr Kondracki 2018-07-05 09:05:38
Uchwała Nr XLV/257/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno Piotr Kondracki 2018-07-05 09:05:30
Uchwała Nr XLV/256/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz dla nauczycieli, pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno Piotr Kondracki 2018-07-05 09:05:21
Uchwała Nr XLV/254/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kutno oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kutno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Piotr Kondracki 2018-07-05 08:59:53
Uchwała Nr XLV/255/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Kutno Piotr Kondracki 2018-07-05 08:59:41
Uchwała Nr XLV/254/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kutno oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kutno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Piotr Kondracki 2018-07-05 08:58:44
Sesja XLV w dniu 27 czerwca 2018 Piotr Kondracki 2018-07-05 08:58:29
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Kutno-Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej Kutno Kotliska, z dnia 13.03.2018r. znak: OŚ.6220.7.12.2018 Piotr Kondracki 2018-07-04 15:15:01
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Kutno-Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej Kutno Kotliska Piotr Kondracki 2018-07-04 15:13:21
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Kutno-Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej Kutno Kotliska - dokument usunięty Piotr Kondracki 2018-07-04 15:13:16
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa wcięcia w istniejącą elektroenergetyczną napowietrzną linię 110 kV relacji Kutno-Żychlin od planowanej stacji elektroenergetycznej Kutno Kotliska - dokument usunięty Piotr Kondracki 2018-07-04 15:12:54
Umowa Nr 18/2018 powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI zawarta w dniu 18 czerwca 2018 roku w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 13:06:39
Umowa Nr 19/2018 powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI zawarta w dniu 18 czerwca 2018 roku w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 13:06:28
Umowa Nr 19/2018 powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI zawarta w dniu 18 czerwca 2018 roku w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 13:05:53
Umowa Nr 18/2018 powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: OCHRONA ZDROWIA I PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI zawarta w dniu 18 czerwca 2018 roku w Kutnie Piotr Kondracki 2018-06-25 13:05:14
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Piotr Kondracki 2018-06-25 12:53:08
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Piotr Kondracki 2018-06-25 12:52:57
Informacja dla Klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych Piotr Kondracki 2018-06-25 12:52:36
Informacja dla Klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych Piotr Kondracki 2018-06-25 12:52:13
Informacja dla Klientów Urzędu Gminy Kutno dotycząca przetwarzania danych osobowych Piotr Kondracki 2018-06-25 12:44:59