Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Kutno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok. 2014-01-27 11:57
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/187/2013 RADY GMINY KUTNO z dnia 15 maja2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kutno 2013-05-27 10:30
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/186/2013 RADY GMINY KUTNO z dnia 15 maja2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego obowiązującego przy dzierżawieniu nieruchomości będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Kutno, a znajdujących sie pod drogami wewnętrznymi 2013-05-27 10:30
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/185/2013 RADY GMINY KUTNO z dnia 15 maja2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Kutno. 2013-05-27 10:30
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2013 RADY GMINY KUTNO z dnia 15 maja2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/145/2012 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok 2013-05-27 10:30
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/183/2013 RADY GMINY KUTNO z dnia 15 maja2013 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości będących własnością lub we władaniu (posiadaniu) Gminy Kutno, a znajdujących się pod drogami wewnętrznymi, na czas oznaczony do 25 lat, z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 2013-05-27 10:29
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/182/2013 RADY GMINY KUTNO z dnia 15 maja2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Kutno na lata 2013-2015 2013-05-27 10:29
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/181/2013 RADY GMINY KUTNO z dnia 15 maja2013 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-uslugi publiczne, nabór nr 5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pod tytułem ,,Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej gminy Kutno?. 2013-05-27 10:29
dokument UCHWAŁA Nr XXXIV/180/2013 RADY GMINY KUTNO z dnia 15 maja2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Strategii Rozwoju Gminy Kutno na lata 2007 ? 2013 2013-05-27 10:29