herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Uchwała Nr XXXIX/232/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/228/2017 Rady Gminy Kutno z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kutno dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego