herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Kutno z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego", w zakresie wykonania: Zadanie l - Infrastruktura turystyczna, Zadanie 2 - Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia projektu