herb BIP - Urząd Gminy Kutno

www.gminakutno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVI/268/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Kutno w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kutno na 2018 rok 2018-08-31 13:40
Uchwała Nr XLVI/267/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/240/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 marca 2018r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kutno w 2018 roku 2018-08-31 13:40
Uchwała Nr XLVI/266/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 28 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XLV/258/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kutno 2018-08-31 13:39
Uchwała Nr XLVI/265/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kutno. 2018-08-31 13:39
Uchwała Nr XLVI/264/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie ułamkowej części gruntu. 2018-08-31 13:38
Uchwała Nr XLVI/263/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze zbyciem ułamkowej części gruntu stanowiącego własność Gminy Kutno. 2018-08-31 13:37
Uchwała Nr XLVI/262/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody 2018-08-31 13:39
Uchwała Nr XLVI/261/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody Uchwała Nr XLVI/262/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody drzew uznanych za pomniki przyrody 2018-08-31 13:37
Uchwała Nr XLVI/260/2018 Rady Gminy Kutno z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Kutnowskiemu pomocy finansowej 2018-08-31 13:37