Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Kutno
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

 
Zezwolenie na wywóz nieczystości

 

 

 

Rodzaj sprawy:
ZEZWOLENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE:
1) OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
- Urząd Gminy Kutno, ul. Wincentego Witosa 1, pok. nr 2
- zezwolenie udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat

Wymagane dokumenty:
- Wniosek wraz z załącznikami
I. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
-imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
-określenie przedmiotu i obszaru działalności,
-określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
-informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
-proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
-określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
-określenie lokalizacji miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

II. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stacje zlewne.

Termin załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie – nie później niż w terminie 1 miesiąca od złożenia wymaganych dokumentów

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107 PLN

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Kutno
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zmian.),
- Uchwała Nr XXXVII/211/2010 Rady Gminy Kutno z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kutno (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70 poz. 544 z dnia 12.03.2010r.)

- Uchwała Nr XXXVII/210/2010 RADY GMINY KUTNO w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kutno
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Elżbieta Koralewska-Kowalczyk 16-04-2010 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kondracki 27-02-2012 11:06